คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.07.2565
1

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ จึงทำให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยใช้บังคับกับกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.07.2565
1

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรอ.) ครั้งที่4/2565

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.07.2565
1

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02